„Mokyklos stadiono (Gimnazijos g., Linkuva) rekonstrukcija, pritaikant Linkuvos bendruomenės reikmėms"

Projekto pavadinimas: „Mokyklos stadiono (Gimnazijos g., Linkuva) rekonstrukcija, pritaikant Linkuvos bendruomenės reikmėms"
Projekto kodas: LEADER-09-PAKRUOJIS-01-012
Veiksmų programa: Vietos plėtros strategija “Pakruojo rajono 2007-2013 m. kaimo plėtros strategija”
Veiksmų programos prioritetas: II prioritetas
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Kaimo atnaujinimas ir plėtra
Kvietimo numeris:  
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto būsena: Įgyvendinimas
Paramos sutarties numeris  
Paramos sutarties pasirašymo data  
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2011-03-15
veiklų pabaiga: 2013-03-15
Bendra projekto vertė: 754 513,00 Lt
Projektui skirtas finansavimas:  
ES dalis: 691 055,00 Lt.
valstybės biudžeto lėšos:  
Savivaldybės dalis:  
tinkamos finansuoti lėšos: 63 458,00 Lt. 
netinkamos finansuoti lėšos:  

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - rekonstruoti Linkuvos mokyklos stadioną, tokiu būdu prisidedant prie Linkuvos miestelio gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo ir tinkamų sąlygų visuomenės poreikiams tenkinti sudarymo.

Projekto uždaviniai;

 • Didinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinio užimtumo įvairovę Linkuvoje bei gerinti teikiamų sporto paslaugų kokybę ir plėsti jų asortimentą;
 • Ugdyti sveiką, dorovingą ir fiziškai tvirtą bendruomenę, galinčią aktyviai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame regiono bei šalies vystymesi bei aktyviai prisidėti kuriant laisvą, demokratišką visuomenę;
 • Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą ir prisidėti prie gyventojų mažėjimo minimizavimo kaimiškose vietovėse.

Įgyvendinus vietos projektą bus rekonstruotas Linkuvos gimnazijos stadionas:

 • Pakeista futbolo aikštės danga ir pastatyti nauji futbolo vartai;
 • Įrengta 200 sėdimų vietų tribūnos žiūrovams;
 • Nutiesta nauja bėgimo takų danga;
 • Įrengtos dirbtinės dangos krepšinio ir tinklinio aikštelės;
 • Įrengtos šuolio į tolį ir rutulio stūmimo aikštelės;
 • Įrengta maža dirbtinės dangos futbolo aikštelė su aptvaru;
 • Atnaujinta stadiono drenažo sistema.;
 • Sutvarkoma stadiono teritorija.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie patrauklios aplinkos Linkuvoje formavimo, vietovės konkurencingumo didinimo, gyventojų mažėjimo minimizavimo.

Linkuvos mokyklos stadiono rekonstrukcija Linkuvos bendruomenei yra labai svarbi daugeliu požiūrių. Visų pirma, būtina gerinti sporto bazę ir tokiu būdu skatinti Linkuvos jaunimą aktyviai užsiimti sportu, ugdyti jaunosios kartos atstovų teigiamą požiūrį į kūno kultūrą bei fizinį aktyvumą. Be to, įvairesnis laisvalaikio praleidimo būdas taps vienu iš veiksnių mažinančių jaunimo migraciją į didesnius miestus. Palankiomis treniruočių, sporto užsiėmimo sąlygomis bus ugdomi sporto profesionalai, kuriamos sporto komandos. Rekonstruotame stadione būtų sudarytos galimybės kultivuoti platesnį sporto šakų asortimentą: ne tik pagrindines sporto šakas futbolą ir krepšinį, bet ir tinklinį, lengvąją atletiką. Tokiu būdu būtų prisidedama prie visapusiško visuomenės sporto veiklos poreikių patenkinimo, aktyvaus laisvalaikio būdų išplėtimo.

Asmuo kontaktams: Virginijus Grigonis, 
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius
tel. (8 421) 69 070, el. paštas virginijus.grigonis@pakruojis.lt 

Atvaizdas